• banner hakda
banner hakda

Kompaniýanyň tertibi

ico

Müşderiniň göwrümi

%

Enjamlaryň bahasy

Gatnaşýan pudaklar

Milli ýokary tehnologiýaly kärhana hökmünde, harby enjamlary satyn alýan we III derejeli basyş gämisini taslamakda we öndürmekde milli kärhana hökmünde hasaba alnan kompaniýa hökmünde Şandong Jinta Machinery Group Co., Ltd. (Original Feicheng Jinta Machinery Co., Ltd.) kollektiwleşýär. gözleg we ösüş, önümçilik we önümçilik, söwda we hyzmaty tehniki merkez, halkara söwda bölümi we dört golçur kärhanasy bilen birleşdirýän kärhana: Feicheng Jinta Machinery Technology Co., Ltd. Feicheng Jinta Alkogol Himiýa Enjamlary Co., Ltd. ., Ltd. we Feicheng Taixi dokalan däl materiallar kärhanasy

Onýyllyklaryň dowamynda yzygiderli tagallalardan we täzeliklerden soň, Jinta alkogol / etanol önümçilik liniýasynyň we galyndylary arassalaýan enjamlaryň Hytaýda uly göwrümli, ýokary integrasiýa, tehniki güýç we energiýa tygşytlaýyş enjamyna öwrüldi, bu “Alkogol arassalaýyş sütüniniň” milli standartyny kesgitleýär. "," Furfural distillasiýa sütüni "we" Furfural gidroliz küýzesi ".Alkogol / etanol önümçiligi we "JINTA" markasy bilen daşky gurşaw önümçiligi, içerde we daşary ýurtlarda müşderileriň ygtybarly saýlawy boldy, esasanam uly göwrümli arassalaýjy enjamlar we Günorta-Gündogar Aziýa, Gündogar Europeewropa, Afrika, Günorta Amerika we ş.m. onlarça ýurda eksport edildi. .

Jinta, köp gözleg we ösüş güýji, ösen işleýiş usuly we ajaýyp hil abraýy bilen alkogol / etanol senagaty zynjyryny we beýleki pudaklary giňeltmäge bagyşlanýar we nebit, himiýa, dermanhana, fermentasiýa, krahmal senagaty we hünärmen enjamlary öndüriji boldy. we ş.m.

Jinta "Kärhananyň ipso jure-ni dolandyrmak, tüýs ýürekden hyzmatdaşlyk etmek, pragmatiki we kämillige ymtylmak, gözleg we täzelik", "Jinta Machinery, yhlasly enjamlar" gözlegini dowam etdirer, garaşsyz intellektual eýeçiligiň esasy bäsdeşlik ukybyny üns bilen ösdürer. nepisligi dolandyrmak üçin, himiýa senagaty bilen bilelikde alkogol / etanol önümçiliginiň ýokary hilli markasyny dörediň we kärhananyň we jemgyýetiň umumy ösüşini yzarlaň.

FEICHENG JINTA MACHINERY CO., LTD