• banner hakda

Hormat

 • Täze - ASME

  Täze - ASME

 • Asmi şahadatnamasy

  Asmi şahadatnamasy

 • D1D2 dizaýn kwalifikasiýasy

  D1D2 dizaýn kwalifikasiýasy

 • Basyş turbalarynyň dizaýny üçin täze şahadatnama

  Basyş turbalarynyň dizaýny üçin täze şahadatnama

 • Basyş gämileriniň üç görnüşi

  Basyş gämileriniň üç görnüşi

 • 2011 fakel programmasy şahadatnamasy

  2011 fakel programmasy şahadatnamasy

 • Jinta daşky gurşaw ulgamy

  Jinta daşky gurşaw ulgamy

 • Jinta daşky gurşaw ulgamynyň goşundysy

  Jinta daşky gurşaw ulgamynyň goşundysy

 • Jinta hünär saglygy we howpsuzlyk ulgamy

  Jinta hünär saglygy we howpsuzlyk ulgamy

 • Jinta hünär saglygy we howpsuzlyk ulgamy goşundysy

  Jinta hünär saglygy we howpsuzlyk ulgamy goşundysy

 • Jinta hil ulgamy

  Jinta hil ulgamy

 • “Jinta” hil ulgamy garnituralary

  “Jinta” hil ulgamy garnituralary

 • Alkogolly gurşaw ulgamy

  Alkogolly gurşaw ulgamy

 • Alkogol hünär saglygy we howpsuzlyk ulgamy

  Alkogol hünär saglygy we howpsuzlyk ulgamy

 • Alkogolyň hili ulgamy

  Alkogolyň hili ulgamy

 • Ylym we tehnologiýa gurşaw ulgamy

  Ylym we tehnologiýa gurşaw ulgamy

 • Tehnologiýa hünär saglygy we howpsuzlyk ulgamy

  Tehnologiýa hünär saglygy we howpsuzlyk ulgamy

 • Tehnologiýanyň hil ulgamy

  Tehnologiýanyň hil ulgamy

 • Hil ulgamy şahadatnamasy

  Hil ulgamy şahadatnamasy

 • Braziliýanyň söwda belligini hasaba alyş şahadatnamasy

  Braziliýanyň söwda belligini hasaba alyş şahadatnamasy

 • Energiýa tygşytlaýyş baýragy

  Energiýa tygşytlaýyş baýragy

 • Jinta New - Tehnologiýa KOK

  Jinta New - Tehnologiýa KOK

 • Ylym we tehnologiýa ösüşi baýragy

  Ylym we tehnologiýa ösüşi baýragy

 • Otuz güýçli onunjy şahadatnama

  Otuz güýçli onunjy şahadatnama

 • Technologyokary tehnologiýa

  Technologyokary tehnologiýa

 • Täze ýokary derejeli şahadatnama

  Täze ýokary derejeli şahadatnama

 • Techokary tehnologiýaly kärhanalar

  Techokary tehnologiýaly kärhanalar

 • Welaýat işgärleri tehnologiki innowasiýa üstünlikleri

  Welaýat işgärleri tehnologiki innowasiýa üstünlikleri

 • Alkogol - 2016 ýokary şahadatnama

  Alkogol - 2016 ýokary şahadatnama

 • Milli açar täze önüm şahadatnamasy

  Milli açar täze önüm şahadatnamasy

 • Hytaý Bio Fermentasiýa Senagat Assosiasiýasynyň Toparyň agzalyk şahadatnamasy

  Hytaý Bio Fermentasiýa Senagat Assosiasiýasynyň Toparyň agzalyk şahadatnamasy

 • Payingokary tölegli tehnologiýa kompaniýasy

  Payingokary tölegli tehnologiýa kompaniýasy

 • Belli söwda belligi şahadatnamasy

  Belli söwda belligi şahadatnamasy

 • Kärdeşler arkalaşyklary federasiýasy 2016 Üçünji baýrak

  Kärdeşler arkalaşyklary federasiýasy 2016 Üçünji baýrak

 • Şertnama we wadalary ýerine ýetirmek

  Şertnama we wadalary ýerine ýetirmek

 • Önümçiligi ýokarlandyrmak baýragy kepilnamasy

  Önümçiligi ýokarlandyrmak baýragy kepilnamasy

 • Üç täsirli distillasiýa

  Üç täsirli distillasiýa

 • Milli senagat we söwda federasiýasy

  Milli senagat we söwda federasiýasy

 • Lighteňil senagat tehnologiýasy ösüş baýragy

  Lighteňil senagat tehnologiýasy ösüş baýragy

 • Qilu tehnologiýa uniwersitetiniň esasy barlaghanasy

  Qilu tehnologiýa uniwersitetiniň esasy barlaghanasy

 • Belli söwda belligi resminamasy

  Belli söwda belligi resminamasy

 • 2011 Ankang kubogy

  2011 Ankang kubogy

 • Belli söwda belligi

  Belli söwda belligi

 • Şandong meşhur söwda belligi

  Şandong meşhur söwda belligi

 • Maýa goýumlaryny höweslendirmek üçin 2010-njy ýyl üçin ösen kärhana

  Maýa goýumlaryny höweslendirmek üçin 2010-njy ýyl üçin ösen kärhana

 • Meşhur Hytaý söwda belligi

  Meşhur Hytaý söwda belligi

 • 2011 Şandong welaýatynyň jemgyýetçilik däl ykdysady guramasynda partiýa gurmak üçin ösen bölüm

  2011 Şandong welaýatynyň jemgyýetçilik däl ykdysady guramasynda partiýa gurmak üçin ösen bölüm

 • Ösen kärhana birleşigi

  Ösen kärhana birleşigi

 • 2007 Şandong ýeňil senagat ulgamynyň ösüş modeli

  2007 Şandong ýeňil senagat ulgamynyň ösüş modeli

 • Maşyn öndürýän kärhana ikinji derejeli howpsuzlyk belligi

  Maşyn öndürýän kärhana ikinji derejeli howpsuzlyk belligi

 • Şandong meşhur marka

  Şandong meşhur marka

 • Şandong ýyldyz kärhanasy

  Şandong ýyldyz kärhanasy

 • Welaýat siwilizasiýa bölümi

  Welaýat siwilizasiýa bölümi

 • Bölüm agzasy

  Bölüm agzasy