• Tehniki güýç

JINTA elmydama tehnologiýa we zehin bilen kärhanany ösdürmäge ymtylýar we 178 tehniki we in engineeringener işgäri, 19 welaýat ýa-da şäher häkimligi, şeýle hem 12 hünärli ýokary derejeli dizaýn we syn in engineeneri bolan innowasiýa toparynyň we zehinler toparynyň gurluşygyny güýçlendirýär. I we Class-II basyş gämisi, Şandong ýörite enjamlary barlamak instituty tarapyndan ygtyýarlandyryldy.JINTA tehniki merkezi "Welaýat tehniki merkezi" hasaplanýar.

Tehniki güýç

JINTA-da Önümçilik-mugallymçylyk we gözleg-ösüş bazasy bar, energiýa tygşytlaýjy we köp sütünli etan distillasiýa taslamasy üçin Şandong welaýatynyň tehnologiýa gözleg merkezini esaslandyrdy, Týanjin uniwersiteti, Tsinghua uniwersiteti ýaly köp abraýly içerki guramalar bilen uzak möhletleýin strategiki hyzmatdaşlygy ýola goýdy. , Şandong uniwersiteti, Jiangnan uniwersiteti, Hytaýyň Okean uniwersiteti, Qilu tehnologiýa uniwersiteti, Şandong himiki meýilleşdiriş we dizaýn instituty, Týanjinin senagat awto-immunizasiýa gurallary instituty, Azyk fermentasiýasy senagaty gözleg we dizaýn instituty, Şandong ýeňil senagat dizaýn instituty we ş.m. güýçli we hünärmen R&D platformasy, JINTA tehnologiýasyny alkogol / etanol we himiýa enjamlary pudagynda öňdebaryjy edýär.

Patent şahadatnamasy

 • şahadatnama01
 • şahadatnama02
 • şahadatnama03
 • şahadatnama04
 • şahadatnama05
 • şahadatnama06
 • şahadatnama07
 • şahadatnama08
 • şahadatnama09
 • şahadatnama10
 • şahadatnama11
 • balak şahadatnamasy08
 • balak şahadatnamasy01
 • balak şahadatnamasy02
 • balak şahadatnamasy03
 • balak şahadatnamasy04
 • balak şahadatnamasy05
 • balak şahadatnamasy06
 • balak şahadatnamasy07
 • şahadatnama12