• Alkogol prosesi
 • Alkogol prosesi

Alkogol prosesi

 • Aginomoto üznüksiz kristallaşma prosesi

  Aginomoto üznüksiz kristallaşma prosesi

  MSG ýeke täsirli kristalizasiýa küýzesiniň ýerzemininde enjam iki täsirli, ýokarlanýan film, dekompressiýa bugarmak prosesini kabul edýär, täze bug ilkinji gezek ýylylygy üpjün edýär, asyl amal bilen deňeşdirilende, bu enjam bug sarp etmesini 50% azaldýar.Kristallaşdyrma, öz-özünden döredilen Oslo elitriasiýa kristalizatorydyr.

 • Tronin yzygiderli kristallaşma prosesi

  Tronin yzygiderli kristallaşma prosesi

  Tronin süzgüçiniň ýapylýan suwuklygy pes konsentrasiýa bugarmak ýagdaýynda kristal döreder, Kristal ýagyşdan gaça durmak üçin, proses anyk we ýapyk önümçiligi amala aşyrmak üçin dört täsirli bugarmak tertibini kabul eder.Kristallaşdyrma, öz-özünden döredilen Oslo elitriasiýa kristalizatorydyr.

 • Duz bugarmak kristallaşma prosesi bolan galyndy suw

  Duz bugarmak kristallaşma prosesi bolan galyndy suw

  Sellýuloza, duz himiýa senagatynda we kömür himiýasy senagatynda öndürilen galyndy suwuklygynyň “ýokary duz düzümi” aýratynlyklary üçin üç täsirli mejbury aýlanyş bugarmak ulgamy jemlemek we kristallaşdyrmak üçin ulanylýar we ýokary derejeli kristal süýümi bölüjä iberilýär. hrustal duz alyň.Aýralykdan soň, ene içgisi dowam etmek üçin ulgama gaýdyp gelýär.Aýlanyş konsentrasiýasy.

 • Bäş sütünli üç täsirli köp basyşly distilýasiýa prosesi

  Bäş sütünli üç täsirli köp basyşly distilýasiýa prosesi

  Bäş diňli üç effektli, esasan ýokary derejeli alkogol öndürmek üçin ulanylýan adaty bäş diňli diferensial basyş distilýasiýasy esasynda girizilen täze energiýa tygşytlaýjy tehnologiýa.Adaty bäş diňli diferensial basyş distilýasiýasynyň esasy enjamlary çig distilýasiýa diňini, eritme diňini, düzediş diňini, metanol diňini we haramlyk diňini öz içine alýar.

 • “Double Mash” sütüni üç täsirli diferensial basyş distillasiýa prosesi

  “Double Mash” sütüni üç täsirli diferensial basyş distillasiýa prosesi

  Bu amal umumy derejeli alkogol we ýangyç etany öndürmek üçin amatlydyr.Bu amal Hytaýyň milli patentini aldy.Dünýäde umumy derejeli alkogol öndürmek üçin goşa sowuk diňiň üç täsirli termiki birikdirme distillasiýa tehnologiýasyny ulanýan ýeke-täk prosesdir.

 • Etanol öndürmek prosesi

  Etanol öndürmek prosesi

  Senagatda, etanol köplenç krahmal fermentasiýa prosesi ýa-da etilen göni gidrasiýa prosesi bilen öndürilýär.Fermentasiýa etanoly, çakyr öndürmek esasynda işlenip düzüldi we uzak wagtlap etanol öndürmek üçin ýeke-täk senagat usulydy.

 • Buglamak we kristalizasiýa tehnologiýasy

  Buglamak we kristalizasiýa tehnologiýasy

  Alkogol galyndylarynyň suwuklygy gaty poslaýjy we ýokary hroma eýe, biohimiki usul bilen aýyrmak kyn.Konsentrirlenen ýakylmak ýa-da ýokary netijelilikli suwuk dökün häzirki wagtda iň düýpli bejeriş meýilnamasydyr.