• banner hakda

Liderlik çykyşy

Shandong JINTA Machinery Group Co., Ltd., Şandong welaýatynyň Feicheng şäherinde (Şetdaly şäheri diýlip atlandyrylýan şäher) ýerleşýär.Gündogarda Taý dagyna, günortada Konfusiýanyň doglan ýeri bolan Kufu, günbatarda goňşy Liangşan we demirgazykda çeşmeler şäheri - Jinan bilen ýanaşyk.Bu amatly geografiki we medeni artykmaçlyklardan peýdalanýan we köp meşhur adamlary dünýä inderýän ýer.

Jinta Group, Hytaýyň alkogol, etanol we DDGS önümçilik enjamlarynyň doly toplumydyr.100-500,000t / ýyllyk doly spirtli içgiler, etanol we DDGS taslamalary üçin “bir gezeklik hyzmat” (dizaýn, önümçilik, gurnama we işe girizmek ýaly) bir gezeklik hyzmaty etmäge ukyply - soňky ýyllarda Jinta. Siçuan Wuliangye, Bozhou Gujinggong we Şandong Zhongxuan topary ýaly köp sanly iri kompaniýa üçin köp sanly alkogol taslamalaryny amala aşyrdy. Önümler 20-den gowrak şäherde we welaýatda müňlerçe ulanyja peýdaly. Jinta Group özbaşdak import we eksport hukuklaryna eýe, we önümler Awstraliýa, Russiýa, Taýland, Mýanma, Mongoliýa, Eýran we Bangladeş ýaly ýigrimi gowrak ýurtda satylýar. Hytaýda "Piramida" diýlip atlandyrylýar.

Liderlik çykyşy

“Jinta” doly işleýiş enjamlary we ses hilini barlamak ulgamy bilen enjamlaşdyrylandyr.I we II derejeli basyş gämilerini ýasamak we taslamak we III synp basyş gämilerini öndürmek üçin milli kärleri bar.Soňky ýyllarda Jinta önüm meýdanlaryny işjeň ýagdaýda giňeltdi we derman, PVC, furfural, furfuril alkogoly we ş.m. ýaly köp sanly himiki taslamany amala aşyrdy, wekilçilikli müşderilere Qilu derman zawody, Freda, Şandong Bohui topary, Zibo Organiki Himiýa we ş.m. üstünde.Jinta ulanyjylaryň biragyzdan öwgüsini aldy.

Biz birinji derejeli tehnologiýa, birinji derejeli enjamlar we birinji derejeli hyzmat bilen durmuşyň dürli gatlaklaryndan bolan dostlar bilen tüýs ýürekden we tüýs ýürekden hyzmatdaşlyk etmäge taýýardyrys!

Başlyk, partiýa sekretary we baş müdir Zhangang Jişeng, dürli gatlaklardan bolan dostlaryň bize ýol görkezmegine sabyrsyzlyk bilen garaşýar!